הרצאה 7 – הפסיכולוגיה של הפוקר

מזל ויכולת, הטווח הקצר-בינוני-ארוך

ניהול קריירה והון
=

בחירת משחקים, התמודדות עם השונות

התמודדות עם טילט