הרצאה 6 – סיבות להמר

לערך ולבלוף

תכנית משחק ליד וטווחי פתיחה

ניתוח יד מתקדמת

גדלי הימורים לפני הפלופ

נקודת מינוף