הרצאות מוקלטות

מפגש 2 – 3בט

חלק 1 - תדירויות 3בט פרה פלופ חלק א חלק 2 - תדירויות 3בט פרה פלופ חלק ב חלק 3 - תדירויות 3בט פרה פלופ חלק ג חלק 4 - טווחי 3בט פרה פלופ חלק 5 - משחק בקופת