סדנאות אמן

מפגש 1 – הימור הובלה Donk betting

מפגש 1 – שפת גוף

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

מפגש 2 – רמזים מסגירים

חלק 1 חלק

מפגש 1 – פחד

חלק 1 חלק 2 חלק

מפגש 1 – כעס

חלק 1 חלק

מפגש 2 – אגו

חלק 1 חלק 2 חלק