סדנת אמן מוח | האקדמיה הישראלית לפוקר

מפגש 2 – התמכרות

חלק

מפגש 2 – אגו

חלק 1 חלק 2 חלק

מפגש 1 – כעס

חלק 1 חלק

מפגש 1 – פחד

חלק 1 חלק 2 חלק

כעס

חלק 1 - כעס חלק 2 -

התמכרות