סדנת אמן מוח

מפגש 3 – התמכרות – addiction

כעס

חלק 1 - כעס חלק 2 -

התמכרות

מפגש 1 – פחד וכעס

אגו

חלק 1 - אגו חלק 2 - אגו חלק 3 -

פחד

חלק 1 - פחד חלק 2 - פחד חלק 3 -