סדנת שפת גוף | האקדמיה הישראלית לפוקר

מפגש 2 – רמזים מסגירים

חלק 1 חלק

מפגש 1 – שפת גוף

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

מפגש 2 – רמזים מסגירים

מפגש 1 – שפת גוף