סדנאות אמן | האקדמיה הישראלית לפוקר - Part 2

מפגש 1 – כעס

חלק 1 חלק

מפגש 1 – פחד

חלק 1 חלק 2 חלק

כעס

חלק 1 - כעס חלק 2 -

התמכרות

אגו

חלק 1 - אגו חלק 2 - אגו חלק 3 -

פחד

חלק 1 - פחד חלק 2 - פחד חלק 3 -