דוקטורט קאש לייב | האקדמיה הישראלית לפוקר

הרצאה 7 – הפנינג סיום חגיגי

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

הרצאה 6 – הצד המנטאלי של הקאש

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

הרצאה 5 – משחק בקופות מיוחדות

חלק 1 חלק 2 חלק

הרצאה 4 – משחק בקופות 4בט

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

הרצאה 3 – משחק בקופות 3בט

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

הרצאה 2 – משחק בקופות 2בט

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק