דוקטורט קאש לייב | האקדמיה הישראלית לפוקר - Part 2

הרצאה 1 – משחק לפני הפלופ

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

הרצאה 6 – הפנינג סיום חגיגי

חלק 1 חלק 2 חלק

הרצאה 4 – קופות 3בט ו-4בט

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

הרצאה 3 – קופות 2בט בתור מגן, קופות צולעים

חלק 1 חלק

הרצאה 2 – קופות 2בט בתור תוקף

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

הרצאה 1 – משחק לפני הפלופ

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק 4 חלק 5 - השלמה חלק 6 -