מבוא לטקסס הולדם | האקדמיה הישראלית לפוקר

הרצאה 0 – ברוכים הבאים לעולמה של האקדמיה

הרצאה 4 – מאזנים והצד המנטאלי של הפוקר

פרק 12 - מאזנים לפני הפלופ פרק 13 - מאזנים לאחר הפלופ פרק 14 - תובנות פרק 15 - דליפות

הרצאה 3 – המתמטיקה של הפוקר

פרק 8 - תוחלת ושונות פרק 9 - מיציאות לפגיעה פרק 10 - יחס קופה פרק 11 - מדדי רווח

הרצאה 5 – סיכום

הרצאה 0 – מי אנחנו

מבחן סוף קורס מבוא לטקסס הולדם