פוקר למתקדמים

הרצאה 6 – משחק של החלטות

מפגש 4 – משחק של אנשים

מפגש 3 – יורדים להגנה

הרצאה 4 – משחק של אנשים

פרק 14 - מזל מול יכולת פרק 15 -דליפות מנטליות פרק 16 - טילט פרק 17 - סיווג טיפוסי שחקנים פרק 18 - מבוא לשפת

הרצאה 5 – הפנינג סיום חגיגי

חלק 1 - סיכום הקורס חלק 2 -מבחן קורס

הרצאה 3 – יורדים להגנה

פרק 10 - ערימה אפקטיבית וגדלי הימורים פרק 11 -מאזנים לפני הפלופ פרק 12 - מאזנים אחרי הפלופ פרק 9 - יחס