פוקר למתקדמים | האקדמיה הישראלית לפוקר - Part 5

הרצאה 2 – עולים להתקפה

פרק 1 פרק 2 פרק 3 פרק

הרצאה 2 – עולים להתקפה

הרצאה 1 – שפת הפוקר

פרק 1 פרק 2 פרק 3 פרק

הרצאה 1 – שפת הפוקר

הרצאה 6 – משחק של החלטות

הרצאה 5 – הפנינג סיום חגיגי

חלק 1 - סיכום הקורס חלק 2 -מבחן קורס