פוקר למתקדמים

מפגש 2 – עולים להתקפה

מפגש 1 – המטריקס של הפוקר

חלק 1 - ברוכים הבאים לאקדמיה חלק 2 - למה ללמוד פוקר חלק 3 - ערימה אפקטיבית חלק 4 - עמדות בשולחן חלק 5 - המטריקס של הפוקר חלק 6 - סוגי ידיים התחלתיות חלק 7 -

הקדמה – ברוכים הבאים לאקדמיה לפוקר

מפגש 3 – יורדים להגנה

חלק 1 - תיאוריית הגנה חלק 2 - מול 4בט חלק 3 - תשלום ל-2בט חלק 4 - טווחי הגנה מול פתיחה/בידוד חלק 5 - חלק 5 משחק

מפגש 2 – עולים להתקפה

חלק 1 - צליעה לקופה חלק 2 - פתיחת הקופה חלק 3 - בידוד צולעים חלק 4 - גדלי הימורים חלק 5 - תגובה ל-3בט חלק 6 - טבלת הידיים ההתחלתיות חלק 7 - טווחי התקפה לפי

מפגש 1 – המטריקס של הפוקר

חלק 1 - ברוכים הבאים לאקדמיה חלק 2 - למה ללמוד פוקר חלק 3 - ערימה אפקטיבית חלק 4 - עמדות בשולחן חלק 5 - המטריקס של הפוקר חלק 6 - סוגי ידיים התחלתיות חלק 7 -