פוקר למתקדמים

מפגש 3 – יורדים להגנה

חלק 1 - תיאוריית הגנה חלק 2 - מול 4בט חלק 3 - תשלום ל-2בט חלק 4 - טווחי הגנה מול פתיחה/בידוד חלק 5 - משחק

מפגש 5 – הפנינג סיום חגיגי

חלק 1 - סיכום הקורס חלק 2 - מבוא לשפת גוף חלק 3 - הסתרת מידע חלק 4 - חיפוש ואיתור רמזים מסגירים חלק 5 - שתילת מידע מוטעה חלק 6 - המשך הדרך באקדמיה חלק 7 - ניתוח יד ווסופ 2017 חלק 8 - מבחן סוף קורס

מפגש 4 – משחק של אנשים

חלק 1 הקדמה חלק 2 משחק של מידע חלק 3 תדמית שולחן חלק 4 התאמות חלק 5 דינמיקה במהלך הסשן חלק 6 דליפות מנטאליות חלק 7

מפגש 2 – עולים להתקפה

חלק 1 - צליעה לקופה חלק 2 - פתיחת הקופה חלק 3 - בידוד צולעים חלק 4 - גדלי הימורים חלק 5 - תגובה ל-3בט חלק 6 - טבלת הידיים ההתחלתיות חלק 7 - טווחי התקפה לפי

הרצאה 1 – שפת הפוקר

פרק 1 פרק 2 פרק 3 פרק

הרצאה 2 – עולים להתקפה

פרק 1 פרק 2 פרק 3 פרק