תואר ראשון הולדם | האקדמיה הישראלית לפוקר

הרצאה 5 – רמות חשיבה ותדמית שולחן

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

מפגש 6 – הפסיכולוגיה של הפוקר

חלק 1 - מטרות ויעדים חלק 2 - ניהול הון פוקר חלק 3 - התמודדות עם השונות חלק 4 - התנהלות של

הרצאה 4 – המתמטיקה של הפוקר

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

הרצאה 3 – תיאוריית לאחר הפלופ

חלק 1 חלק 2 חלק