2018 תואר שני בקאש | האקדמיה הישראלית לפוקר

הרצאה 1 – שפת גוף ורמזים

שפת גוף ורמזים - חלק 1 שפת גוף ורמזים - חלק 2 שפת גוף ורמזים - חלק 3 שפת גוף ורמזים - חלק