הרצאות

הרצאה 5 – רמות חשיבה ותדמית שולחן

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

הרצאה 8 – הגנה אחרי הפלופ

חלק א - תיאוריה כללית חלק ב - מול סיבט בפלופ חלק ג - מול סיבט בפלופ (המשך) חלק ד - מול סיבט בטרן חלק ה - מול סיבט בריבר חלק ו - הגנה בקופות

הרצאה 8 – התוקף לאחר הפלופ – מצבים מיוחדים

הרצאה 7 – משחק בתור התוקף לאחר הפלופ

הרצאה 6 – תיאוריית פוסט פלופ ב

הרצאה 6 – התקפה אחרי הפלופ

חלק א -סיבט בפלופ חלק ב -סיבט בפלופ (המשך) חלק ג - סיבט בטרן חלק ד - סיבט