תואר שני בטקסס הולדם | האקדמיה הישראלית לפוקר - Part 5

הרצאה 8 – טרן- התקפה והגנה בטרן

התקפה בטרן הגנה בטרן יעלה

הרצאה 8 – תאוריית טרן

הרצאה 7ב – פלופ – הגנה בקופות מיוחדות

הרצאה 7 – תיאוריית טרן

תיאוריית טרן סיבות להמר, תכנון מהלך

הרצאה 6- הגנה בפלופ

הגנה בפלופ בקופות 2בט קופות

הרצאה 6 – סיבות להמר