הרצאות

הרצאה 5 – תיאוריית פוסט פלופ א

הרצאה 1 – טיפוסי שחקנים

הרצאה 9 – הגנה קופות מיוחדות

חלק א - מצבים מיוחדים בפלופ חלק ב - מצבים מיוחדים בפלופ (המשך) חלק ג - מצבים מיוחדים בטרן ובריבר חלק ד - הגנה בקופות

הרצאה 1 – אסטרטגיית טורנירים

הרצאה 1 - אסטרטגיית

הרצאה 7 – התקפה קופות מיוחדות

חלק א - וויתור על סיבט חלק ב - וויתור על סיבט (המשך) חלק ג - וויתור על סיבט בטרן וריבר חלק ד - התקפה בקופות

הרצאה 9 – ריוויו שלם של טורניר

ריוויו נירו חלק א ריוויו נירו חלק ב ריוויו איל חלק א ריוויו איל חלק