הרצאות

הרצאה 10 – הרצאה מסכמת

חלק א - מנהלות סוף קורס חלק ב - כל הקורס על רגל אחת חלק ג - כל הקורס על רגל אחת

הרצאה 5 – תיאוריית פוסט פלופ א

פרק 12 - טקסטורת פלופ פרק 13 - סוגי טרן פרק 14 - סוגי ריבר פרק 15 - סייזינג פוסט

מפגש 6 – הפסיכולוגיה של הפוקר

חלק 1 - מטרות ויעדים חלק 2 - ניהול הון פוקר חלק 3 - התמודדות עם השונות חלק 4 - התנהלות של

הרצאה 2 – עולים להתקפה

הרצאה 5 – הפנינג סיום חגיגי

הרצאה 4 – המתמטיקה של הפוקר

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק