הרצאות | האקדמיה הישראלית לפוקר - Part 5

הרצאה 4 – משחק של אנשים

פרק 1 פרק 2 פרק 3 פרק

הרצאה 1 – שפת הפוקר

פרק 1 פרק 2 פרק 3 פרק

הרצאה 1 – שפת הפוקר

הרצאה 2 – משחק בקופות 2בט

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

הרצאה 3 – יורדים להגנה

פרק 1 פרק 2 פרק 3 פרק

הרצאה 3 – יורדים להגנה