תואר ראשון בטקסס הולדם

הרצאה 2 – ויהי טווח

חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק

מפגש 1 – סיבות להמר ותכנית ליד

חלק 1 הקדמה חלק 2 סיבות להמר ולהעלות חלק 3 סיבות לצ'קצ'ק ולשלם חלק 4 ידיים עשויות חלק 5 ידיים עשויות חלק 6 ידיים מושכות חלק 7 בניית תכנית

מפגש 6 – הפסיכולוגיה של הפוקר

חלק 1 - הקדמה חלק 2 - מטרות ויעדים חלק 3 - ניהול הון פוקר חלק 4 - התמודדות עם השונות חלק 5 - התנהלות מקצוען חלק 6 - תרגול מודרך עם סטס חלק א חלק 7 - תרגול מודרך עם סטס חלק ב חלק 8 - תרגול מודרך עם סטס חלק

מפגש 7 – הפנינג סיום חגיגי

חלק 1 - הקדמה חלק 2 - רמות חשיבה חלק 3 - טיפוסי שחקנים חלק א חלק 4 - טיפוסי שחקנים חלק ב חלק 5 - טיפוסי שחקנים חלק ג חלק 6 - מבחן

מפגש 5 – יורדים להגנה לאחר הפלופ

חלק 1 - פולד קול או רייז חלק 2 - תגובה לוויתור על סיבט חלק 3 - דונק בט חלק 4 - טעויות נפוצות בהגנה והגנה בקופות צולעים חלק 5 - הגנה בקופות 2בט חלק 6 - הגנה בקופות 3בט חלק 7 - הגנה בקופות 4בט חלק 8 - תרגול מודרך עם סטס בנושא הגנה חלק א חלק 9 - תרגול מודרך עם סטס בנושא הגנה חלק ב חלק 10 - תרגול מודרך עם סטס בנושא הגנה חלק

מפגש 4 – עולים להתקפה לאחר הפלופ

חלק 1 - הקדמה חלק 2 - צ'ק או בט חלק 3 - מול העלאה חלק 4 - מול דונק בט חלק 5 - בניית תכנית ליד חלק 6 - טעויות נפוצות בהתקפה חלק 7 - ליינים התקפיים והתאמות בקופות 2בט חלק 8 - סיכום