תואר ראשון בטקסס הולדם

מפגש 3 – משחק של מספרים

חלק 1 - הקדמה חלק 2 - מאזנים לפני הפלופ חלק 3 - מאזנים לאחר הפלופ חלק 4 - תוחלת ושונות חלק 5 - יחס קופה ישיר חלק 6 - יחס קופה מרומז חלק 7 - יחס קופה מרומז

מפגש 2 – תיאוריית לאחר הפלופ

חלק 1 - הקדמה לשיעור חלק 2 - רטיבות פלופ חלק 3 - סוגי טרן וריבר א חלק 4 - סוגי טרן וריבר ב חלק 5 - סוגי טרן וריבר ג חלק 6 - סייזינג לאחר

הרצאה 1 – סיבות להמר ותכנון יד

חלק 1 הקדמה חלק 2 סיבות להמר ולהעלות חלק 3 סיבות לצ'קצ'ק ולשלם חלק 4 ידיים עשויות חלק 5 ידיים עשויות חלק 6 ידיים מושכות חלק 7 ידיים מושכות חלק 8 בניית תכנית

הרצאה 1 – סיבות להמר ותכנון יד

הרצאה 3 – תאוריית פוסט פלופ

הרצאה 4 – המתמטיקה של הפוקר