מצגות | האקדמיה הישראלית לפוקר - Part 13

הרצאה 8 – התקפה והגנה בטרן

התקפה והגנה

הרצאה 7 – תיאוריית טרן

תיאוריית טרן סיבות להמר, תכנון מהלך יד

הרצאה 6 – הגנה בפלופ

הגנה בפלופ הגנה בפלופ בקופות 2בט יעלה בהמשך קופות

הרצאה 5 – התקפה בפלופ

התקפה בפלופ סיבות להמר, תכנון מהלך יד התקפה בפלופ בקופות

הרצאה 4 – תיאוריית פלופ

סוגי קופות, סוגי ערימות, יחס ערימה-קופה טקסטורות פלופים ידיים עשויות

הרצאה 3 – הגנה לפני הפלופ בעמדה

תיאוריית הגנה מול פתיחה בעמדה הגנה לפני הפלופ