מצגות | האקדמיה הישראלית לפוקר - Part 15

הרצאה 3 – המתמטיקה של הפוקר

תוחלת, סטיית תקן, שונות מדדי רווח מקובלים בפוקר – קאש (bb/100) | טורנירים (ROI) ידיים עשויות מול מושכות – משחק לערך | מיציאות לאחוזים | יציאות מלוכלכות יחס קופה – ישיר | מרומז | מרומז הפוך סוגי קופות – קופת צולעים | קופת 2בט | קופת 3בט | קופת 4בט יחס ערימה/קופה

הרצאה 2 – מושגי יסוד

משחק של אגרסיביות – כסף-מת | גניבת בליינדים | מאזן | מאזן קיפולים משחק של מידע – משחק בוואקום | יתרון עמדתי כמות המתחרים על הקופה – קופת ראש בראש | קופה מרובת משתתפים סדר ההימורים והתשלומים לפני הפלופ – 1בט עד 5בט | צליעה | פתיחה | משחק מבחוץ (Cold) | מהלך Squeeze ערימה אפקטיבית – עומק המשחק, נתון קריטי לקבלת

הרצאה 1 – שפת הפוקר המודרנית

שפת הפוקר המודרנית – האותיות | המילים | המשפטים , צורות רישום מקובלות קומבינציות של ידיים ומעבר לאחוזים קבוצות ידיים התחלתיות – מפלצתיות | חזקות | בינוניות | חלשות/ספקולטיביות עמדות בשולחן הפוקר – בליינדים | מוקדמות | אמצעיות |