מצגות | האקדמיה הישראלית לפוקר - Part 2

מפגש 4 – עולים להתקפה לאחר הפלופ

חלק 1 - הקדמה חלק 2 - צ'ק או בט חלק 3 - מול העלאה חלק 4 - מול דונק בט חלק 5 - בניית תכנית ליד חלק 6 - טעויות נפוצות בהתקפה חלק 7 - ליינים התקפיים והתאמות בקופות 2בט חלק 8 - סיכום

מפגש 4 – עולים להתקפה לאחר הפלופ

מפגש 3 – משחק של מספרים

חלק 1 - הקדמה חלק 2 - מאזנים לפני הפלופ חלק 3 - מאזנים לאחר הפלופ חלק 4 - תוחלת ושונות חלק 5 - יחס קופה ישיר חלק 6 - יחס קופה מרומז חלק 7 - יחס קופה מרומז

מפגש 3 – משחק של מספרים

מפגש 2 – תיאוריית לאחר הפלופ

מפגש 2 – תיאוריית לאחר הפלופ

חלק 1 - הקדמה לשיעור חלק 2 - רטיבות פלופ חלק 3 - סוגי טרן וריבר א חלק 4 - סוגי טרן וריבר ב חלק 5 - סוגי טרן וריבר ג חלק 6 - סייזינג לאחר