הרצאה 3 – משחק בקופות 2בט בתור מגן, קופות צולעים

משחק בקופות 2בט בתור מגן, קופות צולעים