מפגש 1 – נוכחות וערנות סביבתית – Being Present and Awareness