מפגש 1 – מבוא וסיווגי ידיים – Introduction and Hand Classifications