מפגש 2 – תדירויות וסייזינג – Frequencies and Sizing