מפגש 2 – בניית טווחים – Range Building

Hand 1 AcJs

hand 2 A4cc