מפגש 3 – ניתוח ידיים וקבלת החלטות – Hand Analysis and Decision Making