מפגש 3 – משוואת פולד אקוויטי – Fold Equity Equation