טורניר למקצוענים חלק 2

מוצגות בפניך 4 ידיים שונות.

בכל יד נתח את הנושאים הבאים:

1) נסה לשער את טווחי היריב ביד בכל נקודת צמצום.
2) התייחס לסייזינג של היריב ביד- האם הוא מטה את הטווח שלו אל עבר קבוצת ידיים מסויימת.
3) הצע סייזינג אחר לפחות להימור אחד של גיבור\נבל שישרת בצורה טובה יותר את הטקטיקה שלו ביד.
4) האם לדעתך הליין הנלקח ע”י גיבור הינו אופטימלי? אם לא, הצע ליין אחר.

 

יד 1)

1

 

 

יד 2)

שיעורי בית 1 חלק 2.docx יד 2

 

יד 3)

3

 

יד 4)

4

כתיבת תגובה