PowerPoker Academy

סטודנטים באקדמיה ומנויים לאתר האינטרנט מוזמנים להמשיך וללמוד פוקר מהבית באמצעות ההרצאות המוקלטות, הפורום המקצועי, המצגות, שיעורי-הבית וסרטוני ההדרכה השונים.

מאמרים

סדרת הפוקר של בלייזר
מדור הפוקר החודשי מ”בלייזר”.
מאמרים מקצועיים
תכנים פדגוגיים מתקדמים בשפה העברית.
טבלאות טווחים
טווחים מומלצים למגוון רחב של מצבים וטיפוסי שחקנים.

מדריכים

מדריכים לשימוש באתר (Tutorials)
סרטוני הדרכה המסבירים ומדגימים כיצד משתמשים באתר האקדמיה לפוקר ואיך מפיקים את המירב מהתכנים המופיעים בו.
מדריכים לשימוש בתוכנת טווחים (PokerStove Guides)
מגוון התוכנות והכלים הטכנולוגיים העומדים לרשות השחקנים + מדריכים לשימוש.
מדריכים לשימוש בתוכנת-מעקב (PokerTracker Guides)
סרטוני הדרכה לשימוש מיטבי ואופטימלי במגוון היכולות שמציעות תוכנות המעקב השונות, כולל עבודה עם HUD ונתונים סטטיסטיים.
מדריכים לשימוש בתוכנת-הפוקר (PokerStars Guides)
סרטוני הדרכה לשימוש מיטבי ואופטימלי במגוון היכולות שמציעים אתרי הפוקר השונים, כולל שימוש בBOOM, כפתורים קבועים ואוטומטיים, ועוד.

הרצאות

הרצאות הקורס “תואר ראשון בטקסס הולדם”
הרצאות מוקלטות של הקורס “תואר ראשון בטקסס הולדם” להנאת הסטודנטים.
הרצאות הקורס “תואר שני בטקסס הולדם”
הרצאות מוקלטות של הקורס “תואר שני בטקסס הולדם” להנאת הסטודנטים.
הרצאות הקורס “דוקטורט בטקסס הולדם – טורנירים”
הרצאות מוקלטות של הקורס “דוקטורט בטקסס הולדם – טורנירים” להנאת הסטודנטים.
הרצאות הקורס “דוקטורט בטקסס הולדם – קאש אונליין”
הרצאות מוקלטות של הקורס “דוקטורט בטקסס הולדם – קאש אונליין” להנאת הסטודנטים.
הרצאות מיוחדות (Special Lectures)
הרצאות מוקלטות מיוחדות של ימים פתוחים, מרצים אורחים, ותכנים מתקדמים.

סרטונים

סרטוני משחק-חי (Live Sweats)
סרטונים מוקלטים של משחקי פוקר באינטרנט, בליווי פרשנות והסברים בעברית.
סרטוני ניתוח ידיים (Hand Reviews)
סרטונים מוקלטים של ניתוח-בדיעבד של ידיים מעניינות ששוחקו על-ידי צוות האקדמיה הישראלית לפוקר.