שיעורי-בית 2 שאלה 2 – זהה את טיפוסי השחקנים בקאש

2-Cash 1knl Question

[WpProQuiz 121]