שיעורי-בית 2 שאלה 1 – זהה את טיפוסי השחקנים בטורניר

1-FT Sunday 530 question

[WpProQuiz 120]