סדנת תוכנות מעקב, שיעורי-בית 3 – התקפה

[WpProQuiz 77]