Question 48

בדקה 31:00 של סרטון ההדרכה ניתן לראות פתיחה מהקאטאוף של סטס עם אס-2 מתואם. נתחו את היד והתייחסו לגורמים הבאים – טווח התשלום בוואקום לפני הפלופ של הדילר, טיפוס השחקן שלו, טווח התשלום של הדילר בהינתן שני דגים בבליינדים, סוג הפלופ ובטווח של מי הוא פוגע טוב יותר, הליינים האפשריים לפלופ הזה והתוכנית להמשך היד, טווח היריב אחרי שהוא עושה רייז בטרן, התגובות האפשריות בטרן והתכנית לריבר אם משלמים.

כתיבת תגובה