הרצאה 1 – שפת הפוקר המודרנית

על מנת לצפות במצגת כראוי, וודא כי הינך מחובר לחשבון גוגל המזוהה עם חשבון המשתמש שלך באתר האקדמיה.

שפת הפוקר המודרנית – האותיות | המילים | המשפטים , צורות רישום מקובלות
קומבינציות של ידיים ומעבר לאחוזים
קבוצות ידיים התחלתיות – מפלצתיות | חזקות | בינוניות | חלשות/ספקולטיביות
עמדות בשולחן הפוקר – בליינדים | מוקדמות | אמצעיות | מאוחרות