הרצאה 3 – המתמטיקה של הפוקר

על מנת לצפות במצגת כראוי, וודא כי הינך מחובר לחשבון גוגל המזוהה עם חשבון המשתמש שלך באתר האקדמיה.

תוחלת, סטיית תקן, שונות
מדדי רווח מקובלים בפוקר – קאש (bb/100) | טורנירים (ROI)
ידיים עשויות מול מושכות – משחק לערך | מיציאות לאחוזים | יציאות מלוכלכות
יחס קופה – ישיר | מרומז | מרומז הפוך
סוגי קופות – קופת צולעים | קופת 2בט | קופת 3בט | קופת 4בט
יחס ערימה/קופה (SPR)