הרצאה 4 – מאזנים

על מנת לצפות במצגת כראוי, וודא כי הינך מחובר לחשבון גוגל המזוהה עם חשבון המשתמש שלך באתר האקדמיה.

כסף סקלנסקי, תוכנת PokerStove
מאזנים לפני הפלופ
מאזנים בפלופ
מאזנים בטרן