הרצאה 5 – מושגי פוקר מתקדמים

על מנת לצפות במצגת כראוי, וודא כי הינך מחובר לחשבון גוגל המזוהה עם חשבון המשתמש שלך באתר האקדמיה.

טווחים – לינארי | מקוטב | חסום
אסטרטגיות פוקר שונות – פוקר חסין-ניצול | פוקר נצלני
עקרון האיזון | עקרון הניצול
רמות חשיבה | תדמית שולחן
טווחי פתיחה צרים לפי עמדות
קביעת גודל פתיחה (Sizing) – קאש/טורנירים, לייב/אונליין
בחירת גודל הימור ל-3בט | ל-4בט | נקודת מינוף