הרצאה 1 – טיפוסי שחקנים

על מנת לצפות במצגת כראוי, וודא כי הינך מחובר לחשבון גוגל המזוהה עם חשבון המשתמש שלך באתר האקדמיה.

איפיון טיפוסי שחקנים
טיפוסי שחקנים נפוצים