הרצאה 10 – שימוש מתקדם בתוכנת-מעקב

על מנת לצפות במצגת כראוי, וודא כי הינך מחובר לחשבון גוגל המזוהה עם חשבון המשתמש שלך באתר האקדמיה.

כלים טכנולוגיים ותוכנת מעקב