הרצאה 10 – הריבר

על מנת לצפות במצגת כראוי, וודא כי הינך מחובר לחשבון גוגל המזוהה עם חשבון המשתמש שלך באתר האקדמיה.


התקפה והגנה בריבר

סיכום הקורס