הרצאה 3 – הגנה לפני הפלופ בעמדה

על מנת לצפות במצגת כראוי, וודא כי הינך מחובר לחשבון גוגל המזוהה עם חשבון המשתמש שלך באתר האקדמיה.

תיאוריית הגנה מול פתיחה בעמדה
הגנה לפני הפלופ בעמדה