הרצאה 4 – תיאוריית פלופ

על מנת לצפות במצגת כראוי, וודא כי הינך מחובר לחשבון גוגל המזוהה עם חשבון המשתמש שלך באתר האקדמיה.

סוגי קופות, סוגי ערימות, יחס ערימה-קופה
טקסטורות פלופים
ידיים עשויות ומושכות