הרצאה 5 – התקפה בפלופ

על מנת לצפות במצגת כראוי, וודא כי הינך מחובר לחשבון גוגל המזוהה עם חשבון המשתמש שלך באתר האקדמיה.

התקפה בפלופ
סיבות להמר, תכנון מהלך יד
התקפה בפלופ בקופות 2בט